Szeretettel köszöntünk!

Legdrágább kincsünk a magyar nyelv! Anyanyelvápolás és nyelvvédelem a Magyarító könyvecskével a mindennapokban címmel előadást tart Göncziné Orbán Ildikó, Karácsonyiné dr. Kiss Anikó és Karácsonyi György a debreceni Benedek Elek Könyvtárban 2017. enyészet (november) havának 10-dik napján du. 16 órától.
 

Szakács Gábor Nyelvében él a nemzet című írásában Göncziné Orbán Ildikóval beszélget a Molnos Angéla  Alapítvány tevékenységéről, anyanyelvünk jelenlegi helyzetéről, a nyelvromlásról, és hogy mit tehetünk nyelvünkért. Az írás a Magyar Demokrata hetilapban jelent meg 2016. magvető havának ötödik napján, honlapunkon itt érhető el.

Bereczki-Csák Helga
Megérett a magyar nyelv a visszaújításra! című írása itt olvasható a Cívishír honlapon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Hányan ismerik igazán a magyar szókincs gazdagságát, s tudnak élni beszédünkben-írásunkban nyelvünk gazdag kifejezési, finom árnyalási lehetőségeivel? Bizony még a legjobbak, a nyelvi szempontból legműveltebbek is állandó tanulásra, a magyar nyelv múltjának, jelenének minél alaposabb megismerésére, a jó példák, legjobb íróink nyelvének állandó tanulmányozására szorulnak, hogy ösztönös, ingatag „nyelvérzék”-en alapuló nyelvhasználatuk és ítéletük a nyelv igaz megismerésére épített nyelvi tudásra támaszkodhasson… Tanuljunk tehát, hogy világosan meg tudjuk mondani, mit akarunk, hogy jobban, pontosabban, szebben tudjuk kifejezésre juttatni gondolatainkat, érzéseinket. Ha elhanyagoljuk, maholnap nagy íróink, költőink nyelvét sem értjük meg. S ezzel létünk jogát játsszuk el.” (Kodály Zoltán)


 

012345678

Gyökeink megfordíthatósága (2)

 


Fény és Nap

Az első cikkemben, Gömbölyű, kerek, dudoros, csavarodott címmel, a gob, göb, gub, güb és bog, bög, bug, büg v. bük(k) gyökök jelentését és megfordíthatóságát vizsgáltam. Ezekben a gyökökben ott rejlik a következő jelentések valamelyike: a gömbölyűség, kerekség, dudorosság, tekeredés, csavarodás.

Módosítás dátuma: 2012. március 03. szombat, 14:32
Bővebben...
 

Vissza gyöke(re)inkhez

 


Az Új Időkcímű lapban 2001-től 2005-ig évről évre jelentek meg Molnos Angéla nyelvművelő írásai, Jövőnkért a magyar nyelv ügyében cikksorozaton belül. Cikkei olvasmányosak, sokat tanulhatunk belőlük tiszta magyar nyelvünkről.
 Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy segítőtársként betekinthettem Angéla kutató munkájába. Élmény volt együtt felfedezni nyelvünk rejtelmeit. Lázasan lapoztam és olvastam fel a Czuczor—Fogarai nagyszótárból az adott szóra vonatkozó részeket, amikor a gyökök jelentését tisztáztuk.

Módosítás dátuma: 2012. március 03. szombat, 14:31
Bővebben...
 
 

Látogatók

Oldalainkat 14 vendég böngészi