Szeretettel köszöntünk!

Legdrágább kincsünk a magyar nyelv! Anyanyelvápolás és nyelvvédelem a Magyarító könyvecskével a mindennapokban címmel előadást tart Göncziné Orbán Ildikó, Karácsonyiné dr. Kiss Anikó és Karácsonyi György a debreceni Benedek Elek Könyvtárban 2017. enyészet (november) havának 10-dik napján du. 16 órától.
 

Szakács Gábor Nyelvében él a nemzet című írásában Göncziné Orbán Ildikóval beszélget a Molnos Angéla  Alapítvány tevékenységéről, anyanyelvünk jelenlegi helyzetéről, a nyelvromlásról, és hogy mit tehetünk nyelvünkért. Az írás a Magyar Demokrata hetilapban jelent meg 2016. magvető havának ötödik napján, honlapunkon itt érhető el.

Bereczki-Csák Helga
Megérett a magyar nyelv a visszaújításra! című írása itt olvasható a Cívishír honlapon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Hányan ismerik igazán a magyar szókincs gazdagságát, s tudnak élni beszédünkben-írásunkban nyelvünk gazdag kifejezési, finom árnyalási lehetőségeivel? Bizony még a legjobbak, a nyelvi szempontból legműveltebbek is állandó tanulásra, a magyar nyelv múltjának, jelenének minél alaposabb megismerésére, a jó példák, legjobb íróink nyelvének állandó tanulmányozására szorulnak, hogy ösztönös, ingatag „nyelvérzék”-en alapuló nyelvhasználatuk és ítéletük a nyelv igaz megismerésére épített nyelvi tudásra támaszkodhasson… Tanuljunk tehát, hogy világosan meg tudjuk mondani, mit akarunk, hogy jobban, pontosabban, szebben tudjuk kifejezésre juttatni gondolatainkat, érzéseinket. Ha elhanyagoljuk, maholnap nagy íróink, költőink nyelvét sem értjük meg. S ezzel létünk jogát játsszuk el.” (Kodály Zoltán)


 

012345678

Gyökrendszer és észjárás

 

BEVEZETÉS

Könnyű új magyar szót alkotni, mert szavainknak egyszerű a szerkezete. Míg az indoeurópai nyelvek fogalmi nyelvek, amelyekben a fogalom és a szó alakja között nincs szorosabb megfeleltetés, a magyar nyelvben a szó alakja és jelentése között egyértelmű a kapcsolat.

Módosítás dátuma: 2014. augusztus 12. kedd, 16:37
Bővebben...
 

Anyanyelvápolás és nyelvvédelem

 

Előadásomban bemutatom, hogyan fedeztem fel tiszta magyar nyelvünket és a gyököket. Beszélek Molnos Angéla (1923-2008) nyelvvédelmi munkájáról, Magyarító könyvecskéjéről és a magyarító kör tevékenységéről. Kifejtem a nyelvhalál fogalmát, nyelvünk állapotát határainkon innen és túl. Felsorolom, mit kell tennünk ahhoz, hogy a magyar nyelv visszanyerje nemzetfenntartó erejét a Kárpát-medencében, a magyar nyelv védelmének alapokmánya alapján.

Módosítás dátuma: 2014. augusztus 13. szerda, 10:16
Bővebben...
 
 

Látogatók

Oldalainkat 2 vendég böngészi