Szeretettel köszöntünk!

„Hányan ismerik igazán a magyar szókincs gazdagságát, s tudnak élni beszédünkben-írásunkban nyelvünk gazdag kifejezési, finom árnyalási lehetőségeivel? Bizony még a legjobbak, a nyelvi szempontból legműveltebbek is állandó tanulásra, a magyar nyelv múltjának, jelenének minél alaposabb megismerésére, a jó példák, legjobb íróink nyelvének állandó tanulmányozására szorulnak, hogy ösztönös, ingatag „nyelvérzék”-en alapuló nyelvhasználatuk és ítéletük a nyelv igaz megismerésére épített nyelvi tudásra támaszkodhasson… Tanuljunk tehát, hogy világosan meg tudjuk mondani, mit akarunk, hogy jobban, pontosabban, szebben tudjuk kifejezésre juttatni gondolatainkat, érzéseinket. Ha elhanyagoljuk, maholnap nagy íróink, költőink nyelvét sem értjük meg. S ezzel létünk jogát játsszuk el.” (Kodály Zoltán)


 

012345678

Magyarító könyvecske

 

Karácsony havának 17-dik napján napvilágot látott a Magyarító Könyvecske hatodik bővített, átdolgozott kiadása.

 

Kit érdekelhet a MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE?

Elsősorban minden igényes, gondolatait pontosabban, választékosan és árnyaltan kifejezni akaró embert: pl. közírót, újságírót, tanárt, oktatót, közéleti szereplőt, aki a munkája során közérthetően akar beszélni, írni.

Tágabb értelemben minden magyarul beszélőt, írót és olvasót, mert a mindennapokban olyan idegen szavak fogalomtáraként tudják használni, amely könnyen forgatható, kisméretű, bővebb (szakmai) magyarázatok nélküli.

 

A könyvecske fordítási lehetőségek gyűjteménye, a tiszta magyar nyelv használatát igyekszik szolgálni. Kínálati szójegyzék, ízelítő nyelvünk gondolati és érzelmi gazdagságából.

Nem egyetlen egy, hanem számos magyar megfelelője van a könyvben szereplő legtöbb címszónak. Minél bővebb a magyar szókínálat, annál jobban veszélyezteti nyelvünket az idegen címszó, hiszen sok magyar árnyalatot szorít ki a használatból. Az ajánlatok nem adnak teljes vagy értelmű választ minden kérdésre, remélhetőleg a használót gondolkodásra készteti és a nyelvalkotó képzeletét is serkenti. E szójegyzék segíteni akar abban, hogy aki forgatja, az újra magyarul gondolkodjon, ráérezzen az idegenségekre és megtalálja a helyes, szabatos, szép magyar szót vagy kifejezést.

 

A hatodik kiadás munkálatai

A hatodik kiadás javítási, átdolgozási munkálatait 2006-ban kezdtük el  Molnos Angéla irányításával. 2008. jégbontó (február) havának 12-ik napján Angéla eltávozott közülünk. A Magyarító munkaműhely két csoportja Angéla szellemiségét ápolva, közös erővel továbbvitte ezt a nagyszerű tervet.

Több mint 6500 címszót és számos magyar fordítási lehetőséget kínál. Mindenki íróasztalára kívánkozik, akit bánt nyelvünk egyre gyorsuló rombolása, és aki már elhatározta, hogy a magyar nyelv védelmét saját magával kezdi.

A nyelvvisszaújítás fogalom azt jelenti, hogy ma édes anyanyelvünk nem nyelvújítást igényel elsősorban, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak.

Módosítás dátuma: 2015. december 22. kedd, 14:26
 

Gyökrendszer és észjárás

 

BEVEZETÉS

Könnyű új magyar szót alkotni, mert szavainknak egyszerű a szerkezete. Míg az indoeurópai nyelvek fogalmi nyelvek, amelyekben a fogalom és a szó alakja között nincs szorosabb megfeleltetés, a magyar nyelvben a szó alakja és jelentése között egyértelmű a kapcsolat.

Módosítás dátuma: 2014. augusztus 12. kedd, 16:37
Bővebben...
 
 

Látogatók

Oldalainkat 2 vendég böngészi