Szeretettel köszöntünk!

„Hányan ismerik igazán a magyar szókincs gazdagságát, s tudnak élni beszédünkben-írásunkban nyelvünk gazdag kifejezési, finom árnyalási lehetőségeivel? Bizony még a legjobbak, a nyelvi szempontból legműveltebbek is állandó tanulásra, a magyar nyelv múltjának, jelenének minél alaposabb megismerésére, a jó példák, legjobb íróink nyelvének állandó tanulmányozására szorulnak, hogy ösztönös, ingatag „nyelvérzék”-en alapuló nyelvhasználatuk és ítéletük a nyelv igaz megismerésére épített nyelvi tudásra támaszkodhasson… Tanuljunk tehát, hogy világosan meg tudjuk mondani, mit akarunk, hogy jobban, pontosabban, szebben tudjuk kifejezésre juttatni gondolatainkat, érzéseinket. Ha elhanyagoljuk, maholnap nagy íróink, költőink nyelvét sem értjük meg. S ezzel létünk jogát játsszuk el.” (Kodály Zoltán)


 

012345678

Kiáltvány

 

(Részlet Dr. Molnos Angéla hozzászólásából
a "Magyarok Világszövetsége Anyaországi Régiója" Debrecenben 1998. október 24-én, szombaton "Erős várunk az anyanyelv" címmel megrendezett tanácskozásán.)

 

Első pont: Felelősségvállalás a magyar nyelvért. 
Az egyetemes felelősségvállalás alapelvét kell bevinni a köztudatba. Minden polgár felelős a magyar nyelvért, minden szervezet és maga a kormány is. Szűnjön meg a másrahárítás gyakorlata.
Második pont: Irányt és mintát mutató nyelvhasználat. 
Ahogy a kormány tagjai, a képviselők, valamint minden magas tisztséget viselő ember beszél és fogalmaz az Országházban és akárhol az országban, annak óriási hatása van és lesz a köznyelvre, mert az emberek csüngnek szavaikon a határokon innen és túl. Az új kormány már érzi ennek fontosságát, de a mintamutatás elve mindenkire vonatkozik, akinek bármilyen vezető szerepe van és másokra hat.
Harmadik pont: Intézmények neveinek visszamagyarítása. 
A minisztériumok, osztályok, állami és más hivatalos szervezetek, egyetemi intézetek nevét vissza kell magyarítani. A külföldi látogatók érdekében mindegyik név után oda lehet tenni a helyes angol fordítást. 
Negyedik pont: Legyen magyar tömegtájékoztatás.
Minden újságírót, tévé- és rádióműsor szerkesztőt, szövegírót, bemondót sürgősen rá kell venni a szép magyar nyelv szabatos használatára. Ha ez egyelőre keresztülvihetetlen, akkor legyen legalább egy országos napilap, egy tévécsatorna, és egy rádióadó, amely a magyar nyelv ügyét megalkuvás nélkül támogatja alapszabályaiban és mindennapi gyakorlatában.
Ötödik pont: Önkormányzatok a magyar nyelv védelmében.
Nagyon sokat tehetnek az önkormányzatok, ha vállalják a felelősséget, és saját működésükben bevezetik az irányt és mintát mutató nyelvhasználatot szóban és írásban. Ez együtt jár az előzékeny és figyelmes viselkedéssel, amit ezentúl minden helyi hivatalban elvárunk. Az önkormányzat feladata, hogy eltűntesse az utcákat csúfító feliratokat. 
Hatodik pont: A magyar nyelv központi szerepe az oktatásban.
Mindenekelőtt hassa át egész oktatási rendszerünket a magyar nyelv tisztelete, szeretete és folyamatos művelése. Legyen az iskola feladata az önálló gondolkodásra való nevelés és az egész személyiség fejlesztése, vagyis hagyományos értékrendszerünk tisztázása és átadása. Ennek kulcsa a magyar nyelv helyes oktatásában rejlik. Mivel minden tantárgy egyben nyelvalkotás és nyelvhasználat is, a magyar nyelvért minden tanár felelős és nem csak a magyartanár. Az angol nyelv alapos ismerete szükséges része a mai műveltségnek. Óvakodni kell azonban attól, hogy oktatása a magyar nyelv kárára történjék. A nyelveket mint egyedi rendszereket kell tanítani, melyeket nem szabad, sem lekicsinyelni, sem összekeverni egymással.

 

Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján

 

Módosítás dátuma: 2012 március 03
 

Látogatók

Oldalainkat 2 vendég böngészi