Molnos Angéla életrajza

 

Dr Molnos Angéla (1923 - 2008) Budapesten született, áldás (július) havának második  napján.
Édesanyja neve: Barothi Tartler Anna
Életének főszereplője a magyar nyelv volt. Már tizennégy éves korában elhatározta magát,  hogy külföldre megy. Tizenkilenc évesen elhagyta szülőföldjét. Hat év alatt a bolognai,  velencei és padovai egyetemek bölcselet szakán tanult nyelvészetet és  lélektant.

1947-1950 Argentínában 
A Buenos Aires-i egyetem lélektani intézetében dolgozott. A Délamerikai Magyarság szerkesztőségénél fordítói munkát is végzett. Jogi szakon pedig letette az első hivatalos  fordítói vizsgát.

1950-1955 Uruguayban
Ezekben az években lélektant tanított a montevideói tanárképzőben, bölcseletet és olasz  nyelvet a Montevideótól 100 km-re északra fekvő San José-ban, az ottani középtanodában.

1956-1963 Megint Európában
Münchenben és Nyugat- Berlinben járt egyetemre tanulmányi ösztöndíjak segítségével.  Azután Hamburgban, Zürichben, majd ismét Münchenben dolgozott. 

1963-1973 Kelet-Afrikában
Ezt a tíz évet Ugandában (1963-1966), a kampalai Makerere egyetemen és Kenyában (1966-1973), Nairobiban töltötte. Többször visszalátogatott Németországba, hogy munkája haladásáról beszámoljon az IFO-intézetnek (IFO Institut für Wirtschaftsforschung, München), mely kiküldte. Kelet-afrikai tartózkodásának második felében az amerikai Ford-alapítványnak (The Ford Foundation, New York) dolgozott. Kutatásai eredményei három könyvben jelentek meg, az utolsó pedig négy kötetben.

1973-1996 Londonban és utazások
Néhány hónappal megérkezése után elfogadta egy nemzetközi szervezet munkaajánlatát, mely a fejlődő országoknak nyújt segítséget, és ennek központja London volt. Mindenfelé kellett utaznia, főleg Ázsiába, Dél-Amerikába és az Egyesült Államokba. 1979. év elején pályát változtatott. Lemondott állásáról és lélek-gyógyászati kiképzésbe kezdett. 1979 és 1989 között egy könyvet (Our responses to a deadly virus: the group-analytic approach) és sok szakcikket írt. A legismertebb cikk címe The two triangles are four (A két háromszög négy).
1987 ígéret havában egy hetet töltött Budapesten, szülővárosában. 1990 új kenyér havában Erdélybe látogatott. 
1994-től 2000-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem Lélektani Intézetének meghívására az angol-magyar szakfordítói képzésben, mint oktató vett részt. 1994-ben alapította A Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítványt.

1996-2008 Debrecen

1996-ban Londonból Debrecenbe költözött. Nagy feladat hozta haza és éltette. Az általa oly magasra értékelt magyar nyelv megújítására és megmentésére fordította minden erejét. Igen magas szinten ismerte az olasz, spanyol, német, francia és angol nyelvet, de igazi otthona a magyar nyelv volt. Hazajőve – látva a debreceni Piac utca üzleteinek zagyvanyelvű feliratait, olvasva a sajtót, hallgatva és nézve a különböző hang- és képcsatornákat – ráébredt arra, hogy anyanyelvünk mekkora veszélyben van. Úttörő munkája révén lefektette azokat az alapköveket, melyekre tovább építhetünk. Bevezetett minket tiszta magyar nyelvünk, gyökrendszerünk világába. A gyökrendszerünk a nyelvünk lelke, melynek visszaállítására törekedett írásai és tanításai révén. Tanácsokkal látott el, hogyan ismerhetjük fel a nyelvünkbe betolakodó idegen szavakat és kifejezéseket. Jelmondata volt, hogy a nyelvtisztítást magunkkal kell kezdjük. Szellemisége tovább él, melyből táplálkozik a Molnos Alapítvány is, anyanyelvünk jobbításáért.

Szakmai munkákat írt többek között a rövid lélekelemző kezelésről. Ezenkívül a köznyelv, a lélektani és orvosi szaknyelv magyarításán és korszerűsítésén dolgozott. 1994-ben alapította "A Lélektani Szaknyelv Megújításáért" közhasznú alapítványt, mely 2010. szelek (április) havában felvette Molnos Angéla nevét. Ennek kapcsán több, a szaknyelv magyarításával foglalkozó munkaműhelyt vezetett (→ Az alapítvány ismertetője).

Tagja volt többek között a Londoni Csoportelemzési Intézetnek (Institute of Group Analysis) és a Német Lélektani Szakértők Szövetségének (BDP - Berufsverband Deutscher Psychologe, Bonn).

Nyolc angol nyelvű és egy német nyelvű szakkönyve jelent meg.  Számos cikke is megjelent angol, amerikai, német, spanyol és francia szaklapokban. Saját maga fordította le tiszta magyarra utolsó, Londonban megjelent nagysikerű angol nyelvű könyvét: Az idő kérdése. A rövid lélekelemző kezelés lényege. (1997, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó). Ez Japánban is megjelent japán fordításban. Nyolc angol nyelvű és egy német nyelvű szakkönyve jelent meg. A psychotherapist's harvest című szakkönyve a világhálón (http://fox-.unideb.hu/~keresofi) található. Ugyanitt olvasható a Honlap a magyar nyelvért, mely több írását tartalmazza. Tagja volt többek között a Londoni Csoportelemzési Intézetnek (Institute of Group Analysis) és a Német Lélektani Szakértők Szövetségének (Berufsverband Deutscher Psychologen, Bonn). Számos cikke is megjelent angol, amerikai, német, spanyol és francia szaklapokban. 

1992-ben kiadta egy verseskötetét. Címe Csodavárás. Egy élet versei három világrészből magyarul és angolul.

Molnos Angéla 2002 szelek (április) havában Stolmár Ilona-emlékgyűrűt kapott munkájának elismeréseként.

A Molnos Alapítvány kezelőszerve 2011 jégbontó (február) havában javasolta Molnos Angélát a Magyar Örökség díjra. 

 

2013 szelek (április) havában Molnos Angéla tiszteletére, Gaál József végakarata jeléül, az Alapítvány kezelőszerve ünnepélyesen felavatta A Magyar Nyelv Hajlékának homlokzati falára elhelyezett emléktáblát.