Molnos Angéla munkái

 

 Magyarországon megjelent könyvek:


1998 óta az alábbi könyvek jelentek meg, a Molnos Angéla 
LSZM Közhasznú Alapítvány kiadásában.

Magyarító könyvecske. Ötödik, bővített, átdolgozott kiadás, megjelent 2005, 
első kiadás 1998-ban. LSZM kiadvány. Terjedelme 339 oldal, 
Lélektani szakfordító. Második bővített kiadás, megjelent 2002, első kiadás
2000-ben, LSZM kiadvány. Terjedelme 231 oldal, 
Szent és sérthetetlen. Negyedik, átdolgozott kiadás, megjelent 2006. 
LSZM kiadvány. Terjedelme 81 oldal, 
Jövőnkért a magyar nyelv ügyében. Megjelent 2003. LSZM kiadvány.
Terjedelme 182 oldal, 
Gyógyítsunk magyarul! Angol, latin és zagyvanyelvű gyógyászati, orvosi és
lélektani szakkifejezések magyarul. Megjelent 2007. LSZM kiadvány.
Terjedelme 371 oldal. 

Megmaradásunkért, a magyar nyelv ügyében. Megjelent 2010. LSZM kiadvány. Terjedelme 248 oldal.

 

 

Külföldön és a világhálón megjelent könyvek:

(1998). A psychotherapist’s harvest: notes on clinical practice and theoretical 
issues with special reference to brief forms of psychoanalytically based 
treatment. Olvasható: a világhálón: HYPERLINK "http://fox.klte.hu/~keresofi/psychotherapy" http://fox.klte.hu/~keresofi/psychotherapy.
A magyar fordítás készül. Címe: A lélekelemző gyógymód gondolattára. 
Gyógyászati gyakorlat és elméleti kérdések különös tekintettel a rövid 
lélekelemző kezelésre.
(1997). Az idő kérdése. A rövid lélekelemző kezelés lényege. 168 o. Debrecen:
Kossuth Egyetemi Kiadó. Az alábbi könyv magyar kiadása a szerző saját 
fordítása. E könyv Japánban is megjelent japán fordításban.
(1995). A question of time: essentials of brief dynamic psychotherapy. 132 o. 
London: Karnac Books. Ez az előző könyv eredetije.
(1992). Csodavárás. Egy élet versei három világrészből magyarul és angolul.—
Waiting on wonder: verses of a lifetime from three continents in English and
Hungarian. London: Circle Press Publications. 163, 156 o.
(1990). Our responses to a deadly virus: the group-analytic approach 
(Magatartásunk egy halált okozó métellyel szemben. A kérdés 
csoportelemzési megközelítése). 220 o. London: Karnac Books kiadványa a
Group-Analytic Society (London) és az Institute of Group Analysis nevében. 
(1972/3). Cultural source materials for population planning in East Africa. 
(Néprajzi forrásanyag a kelet-afrikai népszaporodás szabályozásához). Négy
kötet, 1363 o. Nairobi: East African Publishing House az Institute of African 
Studies, University of Nairobi nevében.
(1968). Attitudes towards family planning in East Africa: an investigation in
schools around Lake Victoria and in Nairobi. (A születésszabályozással 
szembeni magatartás Kelet-Afrikában. Felmérések tanházakban a Viktória tó
körül és Nairobiban). 407 o. München: Weltforum Verlag az Ifo-Institut 
nevében.
(1965). Die sozialwissenschaftliche Erforschung Ostafrikas, 1954-1963. 
(Társadalom-tudományos kutatások Kelet-Afrikában 1954-től 1963-ig).
304 o. Berlin: Springer-Verlag az Ifo-Institut nevében.

 

 

Molnos Angéla szakmai cikkei és egyéb munkái:

(2001b). Gyógyítsunk magyarul! Orvosi könyvtáros, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége folyóirata (nyomtatásban)
(2001a) Nyelvtanulás és fennmaradásunk. A magyar nyelv lélek- és közösségmegtartó ereje. Előadások tanároknak és tanulóknak a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet (2000.02.15. és 11.07.), Debrecen, és a Szent Imre kath. középiskola (2001.04.02.), Nyíregyháza, rendezésében.
(2001). Jövőnkért, a magyar nyelv ügyében. Előadás a „Magyar Út Körök” rendezésében, január 19, Debrecen.
(2000). A tiszta magyar nyelv védelmében. Ungváry Ildikó, újságíró beszélget Molnos Angélával a Kossuth hangcsatorna „Névjegy” műsorában, július 23-án.
(1999). Város- és nyelvvédelem. Debreceni Városvédő, VI évfolyam
(1998c). Tegyük vissza méltó helyére a kiűzött lelket! Magyar Tudomány, 11, 1367-1369.
(1998b). Milyen várat védünk? Előadás a Magyarok Világszövetsége 1998. október 24-én "Erős várunk az anyanyelv" címmel Debrecenben megrendezett tanácskozásán. 
(1998a). Ki felelős a magyar nyelvért? Fejlesztő Pedagógia. Pedagógiai szakfolyóirat, 4/5, 31-34.
(1998). Szaknyelvében hal a nemzet. Perem, az Észak-Magyarország, a Hajdú-Bihari Napló és a Kelet-Magyarország melléklete, április 11.
(1997a). Az élet értelme, közösségtudatunk, nyelvünk és a lelki egészség. Előadás 1997. november 7., este 7-kor, a Déri Múzeum dísztermében, Debrecen, "Az egész ember egészsége" című sorozat keretében. 
(1997) Szaknyelveink megmentése és fejlesztése. A magyar szakmai nyelvek jelenlegi állapota és mi a teendő. Előadás 1997. szeptember 20. az "Orbán Balázs" gimnáziumban, Székelykeresztúron. 
(1995). When the individual psychotherapist is a group analyst. Group Analysis, 28, 4, 429–441. 
(1991). Destructive idealization: a threat to our times (A romboló eszményítés mint korunk egyik veszedelme). Group Analysis, 24, 133–145. Megjelent Spanyolországban is a következő cimmel: Idealización destructiva, una amenaza de nuestro tiempo. Academia Vasca de Ciencias de la Salud Mental, Bilbao, Boletín no. 6, 1995, május, 31–44. 
(1988). El nosotros en el grupo analítico (A "mi" az önelemző csoportban). Megjelent a következő kötetben:Psicosociología de la Salud Mental (A lelki egészség társadalomlélektana). Kiadta: José Agustín Ozámiz, San Sebastián, Spanyolország, Ttarttalo, 47–61. 
(1987). Healing power and destructive power of groups: group-analysis and its relevance to the AIDS-crisis (A csoportok romboló és gyógyító ereje. A csoportelemzés jelentősége az AIDS válságban). 1987 december 5-én tartott előadás a "Group responses to the AIDS-crisis" (Csoportok magatartása az AIDS válságban) című értekezleten, amelyet Molnos Angéla rendezett a Csoportelemzési Társaság és a Csoportelemzési Intézet megbízásából. 
(1986). Selling dynamic brief psychotherapy and teaching the patient: reflections on a symposium (Hogyan lehet a rövid lélekelemző gyógymódot hírdetni és a lelki bajban szenvedőt oktatni. Észrevételek egy értekezleten). Brit. J. Psychotherapy, 2 (3), 201–207. 
(1986a). The process of short-term dynamic psychotherapy and the four triangles (A rövid lélekelemző gyógymód folyamata és a négy háromszög). Internat. J. Short-Term Psychotherapy (New York), 1 (3), 161–177. 
(1986b). Anger that destroys and anger that heals: handling hostility in group analysis and in dynamic brief psychotherapy (A harag, amely rombol és a harag, amely gyógyít. Az ellenséges érzelmekkel való bánásmód a csoportelemzésben és a rövid egyéni lélekelemző gyógykezelésben). Group Analysis, 19, 207–221. Spanyolországban a következő cimmel jelent meg: La ira que destruye y la ira que cura. Cómo se maneja la hostilidad en el análisis grupal y en la psicoterapia dinámica breve. Clínica y análisis grupal (Madrid), 1986, 10 (42), 597–610. 
(1986c). The handling of the here-and-now in short-term dynamic psychotherapy (Az itt és most megközelítése a rövid lélekelemző kezelésben). A Rövid Lélekgyógyászat Első Európai Értekezletén tartott beszámoló, 1986 július 7-11, Koppenhága. 
(1986d). Role-playing the first session: a learning technique for short-term dynamic psychotherapy (Az első lélekgyógyászati óra megjátszása. Tanulási módszer a rövid lélekelemző gyógymód elsajátításához). A Rövid Lélekgyógyászat Első Európai Értekezletén tartott beszámoló, 1986 július 7-11, Koppenhága. 
(1986e). From video-recordings towards integrated thinking in brief psychotherapy: reflections after the First European Symposium on Short-Term Dynamic Psychotherapy, Copenhagen, 7-11 July 
1986 (Képszalag-felvételektől az egységes gondolkodás felé a rövid lélekgyógyászatban. A Rövid Lélekgyógyászat Első Európai Értekezletét, 1986 július 7-11, Koppenhága, követő elmélkedés). Brit. J. Psychotherapy, 3 (2), 165–171. 
(1984). The two triangles are four: a diagram to teach the process of dynamic brief psychotherapy (A két háromszög négy. Vázlatos ábra a rövid lélekelemzõ kezelés tanításához). Brit. J. Psychotherapy, 1 (2), 112–125. Spanyolországban a következő cimmel jelent meg: Los dos triángulos son cuatro. Un diagrama didáctico para ilustrar el proceso de la psicoterapia dinámica breve. Clínica y análisis grupal (Madrid), 1985, 9 (38), 668–690. 
(1980). Healing "hidden dependence" through holding in the group (A "rejtett függőség" gyógyulása a csoport ölében).Group Analysis, 13 (3), 183–191. Megjelent Spanyolországban is a következő cimmel: Resolución de la dependencia oculta a través de la coordinación en el grupo. Clínica y Análisis Grupal, 13 [1992], 3, 385–398. 
(1979). The self-healing small group (Az önmagát gyógyító kis csoport). Group Analysis, 12 (3), 192–195. 
(1972). Cultural information relevant to fertility and its limitations in East Africa. (Az emberi termékenységre és annak korlátozására vonatkozó néprajzi tájékoztatás Kelet-Afrikában). Proceedings of the Conference on Psychology and Family Planning, August 1-2, Nairobi, Kenya, szerkesztette Henry David, Washington: Transnational Family Research Institute, 30–71. 
(1971). Understanding attitudes. (A lelki magatartások megértése). Proceedings of the Seminar on Inter-Professional Teamwork for the Family, Mombasa, Kenya, April 1969. Nairobi: Government Printer. 52–59, 113–115. 
(1967). An attempt at a psychological analysis of the role of "symbols" in the Tanzanian elections, 1965. (Az 1965-ös tanzániai választásokon használt "jelképek" szerepének lélektani elemzése): One Party Democracy, szerkesztette Lionel Cliffe. Nairobi: East African Publishing House, 410–430. 
(1961). Das Deutschlandbild der Schweizer (Németország képe Svájcban). Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 13, 3, 426–447. Megjelent Franciaországban is a következő cimmel: L'image suisse de l'Allemagne.Revue de Psychologie des Peuples, 17 (3), 314–340, 1962.

 

 

Molnos Angéla szakfordításai

Molnos Angéla (magyar fordítás: 1997; angol eredeti: 1995). Az idő kérdése. A rövid lélekelemző kezelés lényege (eredeti címe: A question of time: essentials of brief dynamic psychotherapy). 168 o. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Kutter, Peter (angol fordítás: 1982; német eredeti: 1976). Basic aspects of psychoanalytic group therapy (Lélekelemzõ csoportgyógymód. eredeti címe: Elemente der Gruppentherapie.). 124 o. London: Routledge & Kegan Paul. 
Keller, Wilhelm (spanyol fordítás: 1950). El concepto positivo de existencia y la psicología. (német eredeti: Der positive Begriff der Existenz und die Psychologie). 27 o. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (Monografías Psicológicas, No. 3).