Más szerzők tollából

 

 

Végh László

FENNTARTHATÓ ÉLET A FÖLDÖN

 

Két okból is illik az „újdonság” minősítés e kis ismeretterjesztő tudományos műre. Először, az egész emberiséget fenyegető legnagyobb veszéllyel foglalkozik. Másodszor, amennyire nyelvünk jelen állapota megengedi, színtiszta magyar nyelven íródott. 
Szerzőnk a tudomány embere. Érvelései tényekből indulnak ki, szigorúan okszerűek, de egy pillanatra sem unalmasak. Írásmódja tömör és mégis olvasmányos. Gondolkodásra késztet. Eleven példái színte kézen fogva vezetik be az olvasót a természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatásaiba. 
E könyv nyelvezete megcáfolja ama tévhitet, miszerint „a magyar nem a tudományok nyelve”. Ősidőktől fogva nyelvünk a „tudás nyelve” volt. Megtalálhatók benne nagy műveltségű őseink ismeretei, bölcsessége, erkölcsi felfogása, gondolat- és érzésvilága. 
A szerző és tiszta magyar nyelvezete félreérthetetlenné teszi mindenki számára, mi a veszély, és mit kell tennünk. Végh László csendes hangú, de annál erőteljesebb kihívása, hogy mindnyájunknak most, azonnal szemléletet kell váltanunk, és életvitelt változtatnunk, ha fenn akarjuk tartani az emberi életet a Földön ...

 

 

 

Zsigmond M. Ibolya

FURULYÁS PALKÓ

JÁTÉK HÁROM RÉSZBEN BENEDEK ELEK MESÉJE ALAPJÁN

 

E kis kiadvány egy tervezett „Székely-magyar gyermekszínpad” nevű sorozatunk első füzetecskéje. Szeretnénk elsősorban tanítók és szülők kezébe adni, akik fiatal gyermekekkel foglalkoznak. Furulyás Palkó gyerekeknek szóló, vidáman pergő, bűbájos és meglepő fordulatokkal teli történet. 
Mint iskolai olvasmány és mint színdarab is játékos, boldogító élmény. Jókedvet sugároz az olvasóra, a közönségre. Nyelvezetéből a Hargita nyári szellője fúj, és üdíti lelkünket. Ha odafigyelünk, fel-felvillan a szavak és szókapcsolatok mögül a székely nép ősi erkölcse, tudása és bölcsessége. 
Szerzője nyugalmazott tanár, egész munkás életében gyerekekkel és irodalommal foglalkozott a Gagy völgyében, Hargita megyében. Oktatott, ünnepségeket, mesemondó versenyeket tervezett, színjátékokat írt és rendezett, de főleg tanított, nevelt és példát mutatott. Ízig-vérig nevelő és tanító. Mintaképe Benedek Elek. A jelen színjáték megírására is a nagy székely mesemondó és irodalmár egyik rövid írása késztette. 
A jelen füzetecskével a jövő nemzedékének akarjuk felcsillogtatni a tudás nyelvében rejlő varázserőt és életadó örömöt.

 

 

Álljon itt néhány kivonat Molnár V. József tanár úr tollából előszavából:

„E színdarab valamennyi mondata hites, hiteles. Mintha Székelyföldön lennénk, ahol nemcsak a kimondott, a leírt szó magyar, hanem a szavak egymásutánja, s a szóból, sorrendből adódó tartalom is. Ahol mindig éreznünk adatik, hogy ember szól hozzánk, mert amit mond Istentől való.

Van olyan szegénység, amelyben, amikor, ahol az arany kincstárnyi, de a lélek lapul, szűkül; nem tudni merre, hol tanyázik a keskeny kebelben, s a nevetés, a mindent megmozgató ritka vendég alig-ideig marad; s van a másik fajta, amelyben, amikor, ahol étel is alig akad, nemhogy arany! De Isten rendje, a szeretet, a bajban is derűt adó — mindig jelenvaló.

A földi javakban szegény Palkó, amikor lehetősége érik — egy esztendős szolgálat után — hogy megalapozza gazdaságát, e világi gazdagságát, lemond arról. Hiszen nem a borjas tehenet választja munkája béréül, hanem a szépen szóló furulyát. E döntés miatt még szívbéli jó-barátja — az anyagba süppedt mindenkori közvélemény! — Bohóka is bolondnak tartja.

Pedig az igazságot, az időszerűségéből soha ki nem kopót Palkó képviseli. A szépen szóló furulya ... választásával végzendő dolgát kapta meg. (E magunk teremtette mostani aranyborjús zajban, de jó lenne, ha valamennyien lelki palkóságunkat tölthetnénk be!)”

Kell a lelket derítő, nyugalmat, rendeződést hozó mese! S annak játéka is a mai iskolában. Különösen most érett ennek szüksége, amikor süppedéke adódik mindannak, ami emberi, ami dolog, ami Isten ajándéka, ami magyar.

 

 

 

Zsigmond M. Ibolya

SZÉKELY-MAGYAR MESESZÍNPAD
NÉGY JÁTÉK
 
E kiadvány a Székely-magyar gyermekszínpad című sorozatunk második kötetkéje. Első volt a Furulyás Palkó, ami már elfogyott, és melynek sikere arra késztetett, hogy itt kisebb javításokkal újranyomtassuk. 
Szeretnénk e kis könyvet elsősorban tanítók és szülők kezébe adni, akik gyermekekkel foglalkoznak. Két kis színjátékot tartalmaz: Prücsök, az említett Furulyás Palkó; és két színpadi összeállítást: Benedek Elek életútja, Óriás mesekönyv. Mindegyik boldogító élmény mint színdarab, és úgyis mint olvasmány. Jókedvet sugároznak az olvasóra, a közönségre. Néha-néha megszólal bennük a szomorúság és a mély tiszteletadás komoly hangja is. Nyelvezetükből a Hargita nyári szellője fúj és üdíti lelkünket. Tömör fogalmazásuk gyors és pontos gondolkodásra indít. 
Szerzője nyugalmazott tanár, egész munkás élet-ében gyerekekkel és irodalommal foglalkozott Oktatott, színjátékokat írt és rendezett, de főleg tanított, nevelt és példát mutatott. Ízig-vérig nevelő és tanító. 

 

A jelen füzetecskével a jövő nemzedékének akarjuk felcsillogtatni a tudás nyelvében rejlő varázserőt és életadó örömöt.