Szeretettel köszöntünk!

„Hányan ismerik igazán a magyar szókincs gazdagságát, s tudnak élni beszédünkben-írásunkban nyelvünk gazdag kifejezési, finom árnyalási lehetőségeivel? Bizony még a legjobbak, a nyelvi szempontból legműveltebbek is állandó tanulásra, a magyar nyelv múltjának, jelenének minél alaposabb megismerésére, a jó példák, legjobb íróink nyelvének állandó tanulmányozására szorulnak, hogy ösztönös, ingatag „nyelvérzék”-en alapuló nyelvhasználatuk és ítéletük a nyelv igaz megismerésére épített nyelvi tudásra támaszkodhasson… Tanuljunk tehát, hogy világosan meg tudjuk mondani, mit akarunk, hogy jobban, pontosabban, szebben tudjuk kifejezésre juttatni gondolatainkat, érzéseinket. Ha elhanyagoljuk, maholnap nagy íróink, költőink nyelvét sem értjük meg. S ezzel létünk jogát játsszuk el.” (Kodály Zoltán)


 

012345678

Emléktábla avatás – Molnos Angéla tiszteletére

 

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A mai nap azért gyűltünk egybe, hogy ünnepélyesen felavassuk dr. Molnos Angéla bölcsész, nyelvész, lélekgyógyász tiszteletére elhelyezett emléktáblát.

 

Dr. Molnos Angélát anyanyelvünk hívta haza 54 év távollét után.

Debrecent választotta otthonának, 12 éven át a magyar nyelv tisztaságáért harcolt. Az általa oly magasra értékelt magyar nyelv megújítására fordította minden erejét.

Nyelvtudása és műveltsége, sok évtizedes nemzetközi tapasztalata tette nyomatékossá a magyar nyelv védelmében való fellépését. 


Alapítványt hozott létre, lélektani szakfordítóként tanított a Debreceni Egyetemen, előadásokat tartott határon innen és túl, könyveket adott ki, tanházakat, szervezeteket, egyházakat, magánszemélyeket támogatott.

Munkássága arról tanúskodik, hogy a magyar nyelv a tudomány, a gondolkodás, a szeretet nyelve, és nincs semmi, amiről ne lehetne magyarul írni és beszélni. Szilárdan meggyőződött arról, hogy a magyar nyelv megmentését magunk nyelvhasználatával kell kezdjük. Molnos Angéla szavait idézve:


„Nyelvünk védelmének nincs más útja, minthogy ki-ki szüntelenül javítsa, fejlessze saját nyelvhasználatát. Meg kell tanulnunk újra magyarul, mégpedig tisztán magyarul. Ez mindenkire vonatkozik, akinek szívügye ősi nyelvünk fennmaradása és vele a magyarságé.”


Mindannyian, kik ismertük, tiszteltük, csodáltuk tudását, személyiségét, mindazt, amit értünk, a magyarságért tett. Köszönet hogy általa megismerhettük tiszta magyar nyelvünket. Hálásak vagyunk feltáró munkásságáért, mindazok áldozatkészségéért, akik hasonló hűséggel és ügybuzgalommal folytatják tevékenységét.


Göncziné Orbán Ildikó

Molnos Angéla Közhasznú Alapítvány titkára
 

Módosítás dátuma: 2013 április 18
 

Látogatók

Oldalainkat 1 vendég böngészi